FANDOM


Szamańska Osada - wioska startowa Magów.

Opis wioski Edytuj

Każdy nowy mag na samym początku swej przygody trafia do Szamańskiej Osady, a konkretniej do chaty Multinii i Szeptusa. Wioska znajduje się na wschodzie Margonem, niedaleko Torneg. Znajduje się tu Uzdrawiająca studnia, która leczy za jedną złotą monetę. Na północnym - zachodzie znajduje się Magiczny grzyb, który teleportuje do siedliska Żuków.


NPC z wioski Edytuj

- Multinia Elchsien (45,21)

- Szeptus Livgard - Chata Multinii i Szeptusa (11,8)

- Flavius Nesari (55,32)

- Arhenius Luporamus (48,36)

- Letania Arwentas (42,31)

- Jerka (37,40)

- Sklepikarka Fania Skilark (38,49)

- Duriam Eskenwald (1,30)

Potwory Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.